Tapu Sicil Kayıtları Çalışma Grubu


Amaç

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS ) veritabanında bulunan bir kısım bilgilerin,  bankalar tarafından elektronik ortamda sorgulanması kapsamında çalışmalar yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaktır.

 

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü