Kurumlarla Veri Paylaşımı(SGK, GİB, EGM, Telefon Operatörleri) çalışma grubu

Amaç

Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında bilgi alışverişi yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere faaliyette bulunmaktadır.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü