Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Çalışma Grubu

Amaç 

Elektronik ortamdaki haberleşme ile ilgili hususları düzenleyen ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 1525 inci maddesi ve 25.08.2011 tarihinde yayımlanan "Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında gönderilecek olan tebligatlarla ilgili çalışmaları yürütmektir.

Sekretarya 

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü