Türkiye Bankalar Birliği bu sorgulama sayfasında yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Tabloya ilişkin farklılık ve değişiklikleri adresine veya 0212-282 09 73 no'lu telefondan İstatistik Birimi'ne bildirebilirsiniz.